Saziv glavne Skupštine KK Zadar, 30.10.2023.Saziv glavne Skupštine KK Zadar, 30.10.2023.

Na temelju odredbi čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti  iz Zadra, Uprava Društva dana 7. rujna 2023. godine donosi Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR

sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra

 

  1. Skupština će se održati u ponedjeljak, 30. listopada 2023. godine, sa početkom u 12:30 sati, u prostorijama Društva, u Zadru, Obala kralja Tomislava 1.

 

  1. Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže sljedeći

dnevni red:

  • Otvaranje Skupštine, izbor predsjednika Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
  • Donošenje Odluke o izboru četiri člana Nadzornog odbora

 

III. Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD, predlaže se donošenje sljedeće ODLUKE:

Ad 2: Za članove NO Društva biraju se:

– Boris Hrabrov iz Zadra, Ulica Borelli 1

– Zdenko Jukić iz Zadra, Crno 31N

– Rok Stipčević iz Zadra, Eugena Kvaternika 9

– Ivo Josipović iz Preka, Put Briga 1A

Mandat izabranim članovima teče od dana donošenja ove Odluke, a traje najduže do isteka mandata svim ostalim članovima Nadzornog odbora.

 

  1. Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja u pisanom obliku pristigne u Društvo najkasnije do četvrtka 26. listopada 2023. godine, do 12:00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.

Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u Depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 26. listopada 2023. godine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima na web-stranici www.kkzadar.hr, a koji se mogu preuzeti i u u prostorijama KK ZADAR s.d.d.-Zadar, Obala kralja Tomislava 1.

 

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti svakim radnim danom u prostorijama Društva, najkasnije do 26. listopada 2023. godine. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, odmah po objavi poziva u NN.

 

 

Broj: 79/2023

U Zadru, 7. rujna 2023.

 

Uprava

KK ZADAR s.d.d.

prijava-punomoć 30.10.2023

 

KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor
KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor KK Zadar Sponzor